Vraag & Aanbod bij elkaar brengen

Bent u ook bezig met thuisgevoel? En zoekt u manieren om dit voor uzelf of uw organisatie aan de orde te stellen, concreet aan te pakken of te onderzoeken?  Dan kunnen we u, individueel of als team, een onderzoekend en creërend perspectief bieden dat in samen- spraak met u tot stand komt.

De ontwerpers, kunstenaars en stads- psycholoog zoeken naar de verbinding tussen het persoonlijke thuisgevoel van mensen en de algemene ontwikkelingen en trends in de maatschappij.

Je veilig voelen in een buurt, de betekenis voor buurtbewoners van grote veranderingen door stadsvernieuwingsprogramma’s, andere culturen en nationaliteiten in je woonomgeving, of traditionele zorgtaken die niet langer door de overheid uitgevoerd worden zijn op dit moment levende vraagstukken.

Of mensen zich thuis voelen gaat hand in hand met deze vraagstukken. Maar hoe groot deze ook zijn, ze gaan over mensen: en dus beginnen wij vanuit mensen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij gaan graag een oriënterend gesprek met u aan.

U kunt contact opnemen met Marieke van Diepen via info@thuisgevoel.net

Thuisgevoel.net is een initiatief van
Young Designers/

Het kernteam van Thuisgevoel.net bestaat uit de kunstenaars/ontwerpers Peik Suyling, Marieke van Diepen, Bart Groenwegen en Twan Mul, stadspsycholoog Sander van der Ham en Titia Daniels, projectmanagement.