Columns over thuisgevoel

CONTACTemail
DATUMJuni 2013

Home is the nicest word there is. That’s why everybody can’t stop creating or searching it until they find it. The pursuit of home might well be seen as the best equivalent for the pursuit of happiness (Laura Ingalls Wilder).”

 

Met de komst van immigranten naar Nederland ontstond er een discussie over de vraag hoe we deze nieuwe medeburgers van over de hele wereld een plek zouden geven in de samenleving. In eerste instantie werd er voor gekozen om het multiculturalisme te propaganderen als nieuwe en verrijkende ontwikkeling in de samenleving. Nederland zou hierbij een land worden waar diverse etniciteiten samenleven en waar mensen van elkaars cultuur kunnen genieten. Dit leidde tot een bewustzijn over vragen waar iemand zich thuis kan voelen, wat het betekent voor iemand om zich thuis te voelen en hoe een thuis ontstaat.

Al snel werd duidelijk dat het naast elkaar leven van verschillende culturen ook tot gevoelens van frustratie en ontheemding kunnen leiden. Deze gevoelens duwen en trekken aan gevoelens van thuis. Voor veel mensen was het niet meer vanzelfsprekend dat zij zich thuis voelden op de plek waar zij jarenlang hadden gewoond en zich thuis hadden gevoeld. Net zo goed was het voor veel nieuwe medeburgers niet vanzelfsprekend dat zij zich in Nederland, een stad, wijk of buurt, thuis kunnen voelen.

De spanning tussen de grote, globale ontwikkelingen (zoals de migratiestromen) en het leven van alledag (in buurten, wijken en steden) interesseert ons. Thuisgevoel is een noodzakelijke voorwaarde voor menselijk welzijn, zoals Laura Ingalls Wilder zo mooi schrijft. Tegelijkertijd is thuisgevoel niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om hierover meer kennis en inzichten te verwerven voeren we gesprekken over thuisgevoel met allerlei mensen, organiseren we bijeenkomsten en nodigen we mensen uit om een column of artikel te schrijven over hun visie op thuisgevoel.

De artikelen en columns zijn voor iedereen te vinden op onze website www.thuisgevoel.net. Ook werken we aan een reeks tijdschriften over thuisgevoel waarin iedere keer een thema rondom thuisgevoel centraal staat. Uiteindelijk bundelen we alle inspiratie en kennis die we op hebben gedaan in een boek.

U kunt zelf ook een column of artikel schrijven, waarin u uw eigen idee over thuisgevoel beschrijft. Dat kan gaan over alles wat u met thuisgevoel associeert. Een persoonlijk verhaal, een recensie over een boek waarin thuisgevoel ter sprake komt, een historisch perspectief op thuisgevoel en alles wat u verder zou kunnen bedenken. We zijn specifiek op zoek naar columns over de volgende vier thema’s:

  • Finding home: Wat is thuis voelen? Waar bestaat het uit? Hoe ontstaat thuisgevoel?
  • The importance of home: Hoe belangrijk is het om een thuisgevoel te hebben? Voor een individu, maar ook voor een samenleving? Is het hebben van een thuisgevoel een universeel mensenrecht?
  • Creating home: Kan een thuis gecreëerd worden? Hoe werkt dit creatieproces? Kunnen anderen jouw thuisgevoel creëren?
  • Adressing/selling home: Verkoopt thuisgevoel? Wie doen dat? En op welke manier?

 

Zelf een idee voor een column, laat het ons weten via: sander.vanderham@stipo.nl of samuel.dezeeuwe@stipo.nl. Ook suggesties voor mensen die wij kunnen benaderen om een column te schrijven over thuisgevoel zijn zeer welkom.